ติดต่อเรา
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด 33/1 หมู่ 5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ยางเนิ้ง
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์: 053-420639-41
แฟกซ์: 053-963090-1
เวลาทำการ: 08.00-16.00 น.
อีเมล: soraya_t@boonrawd.co.th